منقبت

SAHABAYE KERAM, SHOHADAYE KERAM, AULIYE EJAM KI TARIF MAI LIKHAE HUWE ASHA’AR KO MANQABAT KAHA JATA HAI. ALAHAZRAT, MUFTI-E- AAZAM,TAJUSH SHARIYA & DOSRE LOGON NE MAQABAT LIKHAE HAI. HAMARI BHI KOSHISH RAHEGI MOHIBANE AULIYA KE ASHA’AR KO PESH KARNE KI.